TERMOMODERNIZACJA 5 PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych

Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko,PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień,PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko


Okres realizacji projektu: październik 2014 – luty 2020
Wartość projektu: 3 314 161,69 zł
Dotacja z RPO WM 2014 - 2020: 1 352 027,46 zł
Główny cel: zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 5 budynkach edukacyjnych w Gminie Brzesko

Grupa docelowa:
- uczniowie 5 szkół podstawowych :1125 ,w tym 20 uczniów niepełnosprawnych: PSP nr 3 Brzesko - 8 osób niepełnosprawnych, PSP Jasień - 4 osób niepełnosprawnych, PSP
nr 1 Jadowniki - 1 osoba niepełnosprawna, PSP Bucze - 6 osób niepełnosprawnych,PSP Szczepanów - 1 osoba niepełnosprawna
- nauczyciele 5 szkół: 140 osób
- obsługa administracyjna 5 szkół : 62 osoby
- rodzice lub opiekunowie uczniów około 2200 osób
- kluby sportowe i szkolne koła, sekcje sportowe około 15 szt.

Zadania:
Zadanie 1: Termomodernizacja PSP nr 3 w Brzesku
Zadanie.2: Termomodernizacja PSP w Buczu
Zadanie.3: Termomodernizacja PSP nr 1 w Jadownikach
Zadanie.4: Termomodernizacja PSP w Jasieniu
Zadanie.5: Termomodernizacja PSP w Szczepanowie
Zadanie.6: Pozostałe wydatki: promocja
Zakres prac: docieplenie ścian zew.budynków płytami styropianowymi, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją i w piwnicy, docieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 270W.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie