BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO WRAZ Z ZIELONĄ SIŁOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI JASIEŃ

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

Inwestycja zlokalizowana w centralnej części sołectwa Jasieniu w pobliżu kościoła oraz Publicznej Szkoły Podstawowej na działkach, na których znajdował się budynek starej szkoły. Zamontowane urządzenia są ogólnodostępne. Wsparcie finansowe dla operacji udzielił „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Zakres zadania:    
1. Wykonanie nawierzchni chodników i dojść 150 m2,
2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej, elastycznej nawierzchni dwuwarstwowej o pow.95 m2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3. Montaż urządzeń zielonej siłowni 3 szt. (wioślarz, orbitrek, biegacz)                                                                                                                 

4. Zakup i montaż obiektów małej architektury: stojak na rowery (5 stanowisk), ławki 6 szt., 3 szt. koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z regulaminem.
5. Nasadzenie 4 szt. drzew ozdobnych oraz obsianie terenu trawą 400 m2.


Łączny koszt zadania: 214 925,94 zł
Pozyskane dofinansowanie: 136 757 zł