GMINNY PARK WYPOCZYNKU I REKREACJI

GMINNY PARK WYPOCZYNKU I REKREACJI

Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – etap I strona zachodnia


Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00762-6935-UM0610174/18 z dnia 27 listopada 2018r.

Koszt zadania: 552 759 zł
Dofinansowanie EFRROW: 351 720 zł

Operacja  polega na utworzeniu ogólnodostępnego miejsca zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Park –strona zachodnia o powierzchni 1,4358 ha mieści się pomiędzy dwoma największymi osiedlami Ogrodowa oraz Kopaliny-Jagiełły w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi, które zamieszkuje ok. 7 tysięcy osób.

Projekt ma na celu stworzenie parku gminnego, który będzie bezpiecznym azylem i miejscem rekreacji dla każdego mieszkańca. Zagospodarowana przestrzeń umożliwi spotkania rodzin z dziećmi, osobom starszym oraz  przyjezdnym/turystom.