MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17 Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2020 Wartość projektu ogółem: 52 678 506,37 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 28 855 759,18 zł


Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

 


Planowane rezultaty: 

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4053,07MWhe/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:
    12 278,9 MWh/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8 005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

 

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3 560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

 

1 175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

2 385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

 

 

Gmina Brzesko w swoim zakresie przewiduje montaż:

- 27 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,26 MW

- 16 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,05 MW

- 56 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,18 MW

- 5 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 0,09 MW