MAŁE PROJEKTY

MAŁE PROJEKTY


1. Prace konserwatorskie przy 2 zabytkowych kapliczkach w miejscowościach Poręba Spytkowska oraz Jasień na terenie Gminy Brzesko w 2017 r.
Wartość zadania 40 947,10 zł
Dotacja PROW 2014-2020 :26 054 zł

 

2.Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w 2018 r.
Wartość zadania:285 654,64  zł
Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:66 000 zł
 

3.Likwidacja barszczu Sosnowskiego w Gminie Brzesko w latach :2016-2018
Wartość zadania:46 531,88 zł
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie 20 602,01 zł

                                                                                                      
 

4. Edukacja ekologiczna w Gminie Brzesko w latach 2016-2018
Wartość zadania:86 002,02 zł
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie 47 212,35 zł

                                                                                                      
 

5. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Jadowniki, Jasień, Szczepanów, Wokowice w 2017 r.
Wartość zadania 28 500 zł
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości:28 000 zł
 

6. Zakup zestawów odzieży ochronnej dla OSP Jasień (3 zestawy),Poręba Spytkowska(1 zestaw) oraz Wokowice (3 zestawy) w 2016 r.
Wartość zadania:24 102,40 zł
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie :10 500 zł

                                                                                                            


7. Renowacja kapliczek w Gminie Brzesko w latach 2016-2018
Wartość zadania: 69 150 zł
Dotacja Urząd Marszałkowski WM:14 000 zł

                                                                                                         

8.Organizacja pobytu na Zielonej Szkole dla uczniów PSP nr 2 i PSP nr 3 w Brzesku w 2016 r.
Wartość zadania: 65 660,02 zł
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie: 16 850,07 zł