PROMOCJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SUBREGIONU TARNOWSKIEGO

Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego

Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej


Projekt realizowany w partnerstwie z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym oraz Fundacją Małopolska Izba Samorządowa (Lider projektu)
 

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – listopad 2018.
Wartość projektu Gminna Brzesko: 105 485,61 zł
Dotacja dla Gminy Brzesko: 89 662,76 zł
Łączna wartość inwestycji: 821 604,00 zł
Łączna wartość dotacji : 675 079,52 zł

Główny cel: promocja sektora MŚP z powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, pomoc w zakresie poszukiwania kontrahentów lub wypromowania produktu lub usługi. Jednym z założeń realizowanego zadania jest zachęcenie polskich i zagranicznych firm do podejmowania inwestycji w subregionie tarnowskim, a także zwiększenie eksportu towarów i usług jakie są oferowane przez działających w tym regionie przedsiębiorców.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz samorządy wchodzące w skład powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego

Zadania:
1. Utworzenie portalu www.tarnowskie.biz.pl (możliwość bezpłatnej rejestracji i zamieszczenia swojej oferty handlowej)
2. Promocja przedsiębiorców na targach krajowych i zagranicznych
3. Konferencja w Brukseli z udziałem przedsiębiorców oraz instytucji wspierających rozwój sektora MŚP
4. Darmowe usługi doradcze dla przedsiębiorców, świadczone przez konsultanta Tarnowskiego Klastra Przemysłowego
5. Produkcja filmu reklamowego
wersja polska : https://www.youtube.com/watch?v=BQetnYYNcz4
wersja angielska: https://www.youtube.com/watch?v=4Nr0mAxTvk0
6. Wydanie folderów, ulotek o Subregionie Tarnowskim