BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE: BRATA ALBERTA, L.OKULICKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO I H. KOŁŁĄTAJA W BRZESKU

Budowa drogi łączącej ulice: Brata Alberta, L.Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego i H. Kołłątaja w Brzesku


Budowa drogi łączącej ulice: Brata Alberta, L.Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego i H. Kołłątaja w Brzesku

Okres realizacji projektu:sierpień 2018 – listopad 2018
Wartość projektu: 1 807 241,74 zł
Dotacja: 1 182 654 zł

Główny cel: poprawa dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno – kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi gminnej o długości 0,748 km.

Grupa docelowa: mieszkańcy Gminy Brzesko

Zadania:
Zakres rzeczowy:
1 .Odcinek pierwszy długości 190,00 m. od km 0+000 do 0+190,00 w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja opadowa z rur PCV 200,rury ochronne, krawężniki, podbudowa wraz z nawierzchnią,oznakowanie pionowe 1 szt.
2. Odcinek drugi długości 185,00 m. od km 0+390 do 0+575,00:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja opadowa, rury ochronne, krawężniki, podbudowa wraz z nawierzchnią
3. Odcinek trzeci długości 372,82 m. od km 0+833,00 do 1+205,82:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja opadowa, rury ochronne, krawężniki, podbudowa wraz z nawierzchnią
4. Ciąg pieszo rowerowy na długości 300 m. w ciągu ulicy W. Sikorskiego: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obrzeża (betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce),podbudowa wraz z nawierzchnią (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 i 8 cm.) Wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca oraz ścieralna z betonu asfaltowego. Kanalizacja rury PCV 200 (przykanaliki w celu włączenia wpustów deszczowych do istniejących studni rewizyjnych kanalizacji opadowej.