MODERNIZACJA DACHU ZABYTKOWEGO RATUSZA MOK

Modernizacja dachu zabytkowego ratusza Miejskiego Ośrodka Kultury


Modernizacja dachu zabytkowego ratusza Miejskiego Ośrodka Kultury

Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – listopad 2018
Wartość projektu: 284 416, zł
Dotacja : 72 000 zł

Główny cel:
-zahamowanie procesów degradacji zabytku oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem,
-przywrócenie budynkowi Miejskiego Ośrodka Kultury unikalnych walorów architektonicznych oraz estetyzacja przestrzeni publicznej centrum miasta.

Grupa docelowa:
mieszkańcy Gminy i Powiatu Brzeskiego

Zadania:
1. Rusztowania zew.rurowe,wykonanie daszków zabezpieczających,
2. Rozbiórka pokrycia :rozbiórka rynien, rur spustowych,murów ogniowych,pokrycia dachowego,deskowania,wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z folii,
3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu:krokiew lub jętka,krokiew narożna,płatew,miecze i zastrzały, podwaliny i murłaty,prostowanie więźby dachowej
4. Roboty murowe:wykonanie rusztowania przy kominach,rozebranie kominów ,kominy z cegły, uzupełnienie i naprawa ścian, usunięcie i wywiezienie gruzu
5. Pokrycie dachu o pow. 383,46 m2 blachą: ekran zabez. z folii,impregnacja,wykonanie rynien,montaż płyt OSB,obróbki blacharskie
6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.