TRASY ROWEROWE POGÓRZA

Trasy Rowerowe Pogórza

Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".


Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".

Projekt realizowany w partnerstwie. Lider projektu Tarnowska Organizacja Turystyczna

Okres realizacji projektu: luty 2017 – wrzesień 2019

Wartość projektu Gmina Brzesko: 1 037 417,48 zł

Dotacja dla Gminy Brzesko:  504 543,78 zł

Łączna wartość inwestycji: 14 163 313,48 zł

Łączna dotacja : 8 699 040,52 zł

Główny cel: zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Gminy Brzesko oraz Powiatów: Brzeskiego, Dąbrowskiego i Tarnowskiego

 

Zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa oraz modernizacja tras rowerowych z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej:

- Gmina Borzęcin–wytyczanie i oznakowanie tras, infrastruktura towarzysząca,

- Gmina Brzesko–budowa ścieżki rowerowej, oznakowanie, zakup i montaż infrastruktury dodatkowej,

- Gmina Dębno–budowa tras rower., wytyczanie i oznakowanie szlaków,

- Powiat Brzeski –budowa parkingu, miejsca obsługi rowerzystów, budowa siłowni zewnętrznej,

- Powiat Dąbrowski–budowa trasy rower., budowa miejsc postojowych, oznakowanie trasy, infrastruktura towarzysząca,

- Gmina Szczurowa–budowa tras rowerowych, infrastruktura towarzysząca, wytyczanie i oznakowanie szlaków, nadzór inwest.

- Gmina Tarnów–budowa tras rower. i remont istniejących tras rower., oznakowanie,

- Gmina Wietrzychowice–budowa tras rower., infrastruktura towarzysząca., wytyczanie i oznakowanie szlaków,

- Gmina Miasta Tarnowa–budowa tras rower., oznakowanie, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa MOR, budowa miejsc postojowych