BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU PKP W BRZESKU

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową


Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – grudzień 2019

Wartość projektu: 1 158 844,85 zł

Dotacja: 982 927,10 zł

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Główny cel: wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez budowę infrastruktury parkingowej Park& Ride (na 158 miejsc) oraz zwiększenie dostępności przestrzennej dla mieszkańców gminy Brzesko ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych

 

Grupa docelowa:

-osoby dojeżdżające do pracy oraz studenci

- osoby korzystające z innych usług :kulturalnych, edukacyjnych, medycznych w większych miastach tj. Kraków, Tarnów, Rzeszów.

 

Liczba osób korzystających z infrastruktury służącej obsłudze podróżnych rocznie po zrealizowaniu inwestycji: 68 400 osób

 

Zadania:

Zadanie obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja opadowa średnicy 300 mm CPV 45232130-2,Roboty drogowe CPV- 45233140-2,Zieleniec - 210,0 m2,Krawężniki i obrzeża, oznakowanie pionowe i poziome ,wiata na rowery 20 stanowisk, oświetlenie.