BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA M.PORĘBA SPYTKOWSKA

Budowa sieci wodociągowej dla m.Poręba Spytkowska

Budowa sieci wodociągowej dla m.Poręba Spytkowska wraz z magistralą ETAP IV


Budowa sieci wodociągowej dla m.Poręba Spytkowska wraz z magistralą ETAP IV

 

Okres realizacji projektu: maj 2018 – kwiecień 2019

Wartość projektu: 3 508 300,54 zł

Dotacja: 1 815 320 zł

 

Główny cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Brzesko w wodę poprzez budowę infrastruktury wodociągowej o długości 12,928 km (ostatni etap) w msc. Poręba Spytkowska

 

Grupa docelowa:

-Mieszkańcy Poręby Spytkowskiej

 

Zadania:

- Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą-etap IVa

- Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą-etap IVb

- Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą-etap IVc

- Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą-etap IVd

 

Zakres prac:

Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Sieć wodociągowa, Przekroczenia dróg, Studnie spustowe, Węzły montażowe, Hydrofornia H2, Komory redukcyjne R3,R5,R6,R10