TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej

Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska


Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska

Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2020

Wartość projektu: 3 880 515,52 zł

Dotacja RPO WM 2014 - 2020: 1 819 206,92 zł

Główny cel: zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku edukacyjnym oraz użyteczności publicznej w Gminie Brzesko.

 

Grupa docelowa:

- nauczyciele :24 osoby

- obsługa administracyjna PSP Mokrzyska: 8 osób

- rodzice lub opiekunowie uczniów około 352 osób

- kluby sportowe i szkolne koła, sekcje sportowe PSP Mokrzyska

- pracownicy administracji samorządowej: 206 osób

- klienci administracji samorządowej: około 400 osób /dziennie

 

Zadania:

Zadanie nr 1. Termomodernizacja PSP w Mokrzyskach:

- Ocieplenia: ścian zew.styropianem gr. 14cm, ścian zewn. przy gruncie styropianem o gr. 10 cm, stropu w piwnicy płytami styrop. gr. 12 cm, stropów ostatniej kondygnacji

wełną mineralną gr. 14 i 18 cm i ścian wew.na poddaszu płytami styropianowymi o min. gr.10cm. Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wymianę starej kotłowni na zestaw powietrznych pomp ciepła oraz szczytowych kotłów kondensacyjnych i min. mocy zestawu 110 kW oraz montaż niskotemperaturowej

instalacji C.O.–70 grzejników płytowych,instalacji fotowolt.o mocy 5,4 kW

Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku:

- Ocieplenia: ścian zew. styropianem o gr. 14cm, ścian zewnętrznych poniżej gruntu płytami styropianowymi o gr. 8cm, stropu w piwnicy płytami styropianem o gr. 12cm, stropów pod nieogrzewanym

poddaszem wełną mineralną o gr.20 cm,

- montaż niskotemperaturowej instalacji C.O.–125 grzejników płytowych, instalacji klimatyzacji VRF z odzyskiem ciepła do podgrzewania C.W.U. instalacji fotowolt. 13,5 kW.

Zadanie 3.Koszty pozostałe:promocja:zakup i montaż 2 tablic pamiątkowych.

Zadanie współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

1_10szt-1.jpg

Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska